Partnerskaber

Samarbejde på tværs af uddannelse, kommune og erhvervsliv er noget vi gør godt i Slagelse - til stor gavn for både studerende og virksomheder

Lokalt casesamarbejde

Studiebyen Slagelse dækker over et stærkt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, Slagelse Kommune og erhvervslivet. Helt konkret laver vi hvert år et casesamarbejde Uddannelsernes Fællescase, hvor studerende agere udviklingsafdeling over et par måneder og løser konkrete problemstillinger for en lokal virksomhed.

Studerende løser virksomhedens problemstillinger

Uddannelsernes Fælles Case er et tværinstitutionelt caseforløb, som er gennemført siden 2015 med stor succes. Vi har tidligere brugt bl.a. følgende cases:

  • Kragerup Gods
  • Gerlev Legepark
  • Scanmetals A/S
  • Slagelse Festuge

De temaer, som de studerende kan beskæftige sig med kan f.eks. være kommunikation, markedsføring, udvikling af markeder, optimering af forskellige processer og service. Virksomheden får konkrete løsninger at arbejde videre med og de studerende får praksis erfaringer, som er brugbar i resten af studietiden.

Bright over night

Et ideudviklingskoncept tilsvarende Uddannelsernes Fællescase men målrettet elever på Slagelse Gymnasium. Casen kobler idræt, matematik og samfundsfag og arrangeres af Slagelse Kommune, Slagelse Gymnasium og SDU.

SUK Festival i september

Slagelse uddannelses- og karrieremesse for folkeskolelever og elever på ungdomsuddannelserne. Studieby Slagelse deltager i planlægningen af SUK og optræder også med et drømmeland, hvor alle kan komme med deres bud på en ønskeby.

Slagelse Erhvervscenter

Netværk og sparring for lokale virksomheder og koblingen mellem Studieby Slagelse og Slagelses erhvervsliv.

Sommerlyd Festival

En urban musikfestival i Slagelse, som afholdes i forbindelse med studiestart i september. Der er både musikalske, kulinariske og æstetiske oplevelser. Så kig forbi! Studieby Slagelse samarbejder med Sommerlyd på en række områder.

Slagelse Festuge

I uge 25 og 26 er der undtagelsestilstand i hele Slagele bymidte - på den gode måde! Festugen står for blandt andet Dyrenes dag, Businessbrunch og en stribe koncerter.